עץ אורן בחתך 32/32 מוקצע, מתאים לריהוט.
באורך 4.50 מ'