ערכה לבניית פרגולה מעץ אורן בגודל 3.00/4.00 מטר גובה עד 2.70 מ', עם קירוי סנטף.
שיפוע לכיוון 3.00 מטר.
הערכה כוללת:
45/145 6 קורות באורך 3.00 מ'
45/145 1 קורה באורך 4.20 מ'
45/145 3 קורות באורך 5.40 מ' (לרגליים)
תושבות קיר – 6 יח'
תושבת צלב – 6 יח'
תושבת לרגליים – 2 יח'
לטות אורן מוקצעות – 7 יח' באורך 4.80 מ'
סנטף 4 יח' באורך 3.00 מ' (יש לרשום את הגוון המבוקש בהערות)
ברגים

העץ מגיע ללא צבע, בגוון טבעי