ביט למברגה, מתאים לברגי טורקס (ראש כוכב) בקוטר 8 מ"מ