ביט למברגה, מתאים לברגי טורקס (ראש כוכב) בקוטר 6 מ"מ