ביט למברגה, מתאים לברגי טורקס (ראש כוכב) בקוטר 5 מ"מ