ברגי סיבית, ראש פיליפס בעובי 6 מ"מ ואורך 70 מ"מ
200 יח' באריזה