ברגי סיבית, ראש פיליפס בעובי 6 מ"מ ואורך 100 מ"מ
100 יח' באריזה