ברגי סיבית, ראש פיליפס' בעובי 5 מ"מ ואורך 80 מ"מ
200 יח' באריזה