ברגי סיבית ראש פיליפס, בעובי 5 מ"מ ואורך 60 מ"מ
200 יח' באריזה