ברגי סיבית ראש פיליפס, בעובי 5 מ"מ ואורך 50 מ"מ
200 יח' באריזה