ברגי סיבית, ראש פיליפס בעובי 5 מ"מ ואורך 35 מ"מ
200 יח' באריזה