ברגי סיבית, ראש פיליפס עובי 5 מ"מ ואורך 100 מ"מ
200 יח' באריזה