ברגי סיבית, ראש פיליפס בעובי 4 מ"מ ובאורך 60 מ"מ
200 יח' באריזה