ברגי סיבית, ראש פיליפס עובי 4 מ"מ ואורך 30 מ"מ
200 יח' באריזה.