ברגי טורקס ראש כוכב, בעובי 5 מ"מ ואורך 35 מ"מ
500 יח' באריזה.