ברגי טורקס ראש כוכב, בעובי 6 מ"מ ואורך 60 מ"מ
200 יח' באריזה.