חיתוך אורכי עץ ופלטות לפי מידות מבוקשות.

יש לציין את כמות החיתוכים הנדרשת, המחיר הינו ליחידת חיתוך.

נא לרשום את מידות החיתוך המבוקשות בהערות, בסיכום ההזמנה.

לא ניתן להחזיר עץ חתוך.