חומר המשתמש לאיטום והדבקה, חזק מאד וגמיש. לשימוש פנימי וחיצוני.